Дихидроартемизинин

Продукти

Не наркотици , съдържащи дихидроартемизинин, понастоящем са одобрени в много страни. Въпреки това, пролекарството артеметър (Риамет, с лумефантрин), който се метаболизира в организма до дихидроартемизинин. Също така се комбинира, фиксиран с пиперахин; вижте Пиперакин и Дихидроартемизинин.

Структура и свойства

Дихидроартемизинин (С15H24O5Mr = 284.3 g / mol) се получава от артемизинин от едногодишно черниче (, qing hao), лечебно растение от Традиционна Китайска Медицина.

Вещи

Дихидроартемизининът (ATC P01BE) има антипаразитни свойства срещу плазмодиите.

Показания

За лечение на малария, обикновено под формата на пролекарства като артеметър or артесунат.