Дигитоксин: лекарствени ефекти, странични ефекти, дозировка и употреба

Структура и свойства

дигитоксина (C41H64O13Mr = 765 g / mol) съществува като бяло прах който е практически неразтворим в вода. Среща се естествено във видовете като естествена растителна съставка.

Вещи

дигитоксина (ATC C01AA04) има положителни инотропни, отрицателни хронотропни, отрицателни дромотропни и положителни батмотропни свойства. Той има дълъг полуживот до 8 дни и следователно голяма продължителност на действие.

Показания

  • Хронична сърдечна недостатъчност
  • Сърдечни аритмии
  • Умора симптоми на мускулна, акомодативна или нервна природа в окото (капки за очи).