Дифлубензурон

Продукти

Дифлубензурон се предлага в търговската мрежа в много страни като прах в комбинация с тефлубензурон и като монопрепарат. Той е одобрен в много страни от 2008 г.

Структура и свойства

Дифлубензурон (C14H9ClF2N2O2Mr = 310.7 g / mol) е производно на бензоилфенилурея. Той е структурно тясно свързан с луфенурон (Програма).

Вещи

Дифлубензурон (ATCvet QP53AX30) инхибира развитието на паразити, като инхибира синтеза на хитин.

Показания

За лечение на декоративни риби, особено кои, срещу паразитни ракообразни.