Разлика в обрива при хронична и остра левкемия | Левкемичен обрив

Разлика в обрива при хронична и остра левкемия

Всяка форма на левкемия може по принцип също да бъде придружен от a кожен обрив. Няма обаче ясна разлика между обрива, който може да възникне при остър левкемия и възможните кожни симптоми в хронична форма. В повечето случаи и двете форми на левкемия изобщо не причинявайте обрив.

Въпреки че острата и хроничната левкемия принадлежат към злокачествените заболявания на кръв, те обикновено се различават значително по своя обхват и ход. Казано по-просто, острата левкемия обикновено трябва да се лекува агресивно възможно най-скоро, тъй като често може да бъде фатална за кратък период от време. За разлика от тях, хроничните левкемии обикновено протичат доста коварно и симптомите често се увеличават само след години.

Необходимото лечение обикновено е по-малко агресивно. В някои случаи терапията може дори да се откаже изобщо. &

  • Остра миелоидна левкемия &
  • Остра лимфна левкемия

Тези теми също могат да ви интересуват:

  • Дарение на костен мозък
  • Левкемия при деца
  • Лимфом
  • Сърбящ кожен обрив - за коя болест става въпрос?