Диамин оксидаза (DAO)

Диамин оксидазата (DAO, хистаминаза) (англ. Диамин оксидаза) е a мед-съдържащ ензим (съдържа два медни атома в активното място и има витамин В6 като кофактор), който може да се разгради хистамин и други биогенни амини (като; кадаверин, ферулоилпутрезин, допамин, фенетиламин / фенилетиламин, путресцин, серотонин, спермидин, спермин, синефрин, триптамин, тирамин, норепинефринИ т.н.).

Счита се, че има недостиг на DAO олово на това, което е известно като хистамин непоносимост: Лица с неимунологично медиирана свръхчувствителност към биогенни амини липсва ензимът, необходим за разграждането на амина (диамин оксидаза (DAO) концентрация в чревния тракт и хистамин метилтрансфераза в черен дроб) или съответно имат ензимен дефект.

Процедурата

Необходим материал

  • EDTA плазма или кръвен серум
  • Прясно събраните проби (плазма или серум) трябва да бъдат центрофугирани веднага след това кръв събиране и се съхранява в хладилник.

Подготовка на пациента

  • Не е задължително

Разрушителни фактори

Нормални стойности

DAO дейност U / ml
Много ниска ензимна активност <3
Средна ензимна активност 3-10
Нормална ензимна активност > 10

Показания

  • Предполага се, че хистамин непоносимост (псевдоалергии).
  • Подозрение за дефицит на DAO при възпалително заболяване на червата или от инхибиращи активността вещества (вж. По-горе под интерфериращи фактори).

Тълкуване

Тълкуване на увеличени стойности

  • Не е от значение за заболяването

Тълкуване на понижени стойности

  • Дефицит на DAO

Други показания

  • При пациенти с непоносимост към хистамин много често се установява, освен понижена активност на DAO и повишени нива на хистамин, ниски витамин В6 и мед нива.
  • алкохол намалява ензимната активност на DAO (диамин оксидаза) и увеличава абсорбция на хистамин! Това води едновременно до не-IgE-медиирано освобождаване на хистамин от мастоцитите и базофилните гранулоцити.