Диагонална стойка с четири крака

„Диагонална четворна стойка Придвижете се до четворната стойка. Съберете лакът и коляното заедно по диагонал под тялото. Брадичката се отвежда до сандък, създавайки прегърбен гръб.

След това коляното се изпъва назад и ръката се изпъва напълно напред. Направете 15 повторения, преди да смените крак и ръка. Обратно към статията