Диагностика чрез рентгенова снимка / ЯМР | Диагностика на синдрома на карпалния тунел

Диагностика чрез рентгенова снимка / ЯМР

Рентгеновите лъчи не са непременно подходящи за диагностика на синдром на карпалния тунел. Те обаче могат да бъдат полезни при откриването на други заболявания, които често са свързани с синдром на карпалния тунел (например артроза от палец седловинна става). Ядрено-магнитен резонанс обикновено не е необходим и не е част от рутинната диагностика на синдром на карпалния тунел. Само ако има конкретно подозрение за туморно заболяване в китка, ЯМР се счита за полезен.