Делир

Делир (латински delirare = да бъдеш луд или de lira ire = да излезеш от релсите или коловоза; ICD-10-GM F05.-: Делириум не се дължи алкохол или други психотропни вещества; ICD-10-GM F10.4: Психични и поведенчески разстройства поради алкохол, абстинентен синдром с делириум; ICD-11-GM F10.4: Психични и поведенчески разстройства поради опиоиди, абстинентен синдром с делириум; ICD-10-GM F12. 4: Психични и поведенчески разстройства поради канабиноиди, абстинентен синдром с делириум; ICD-10-GM F13.4: Психични и поведенчески разстройства поради успокоителни или хипнотици, абстинентен синдром с делириум; ICD-10-GM F14. 4: Психични и поведенчески разстройства поради кокаин, абстинентен синдром с делириум; ICD-10-GM F15.4: Психични и поведенчески разстройства поради други стимуланти, Включително кофеин, абстинентен синдром с делириум; ICD-10-GM F16.4: Психични и поведенчески разстройства поради халюциногени, синдром на отнемане с делириум; ICD-10-GM F17.4: Психични и поведенчески разстройства поради тютюн, абстинентен синдром с делириум; ICD-10-GM F18. 4: Психични и поведенчески разстройства поради летливи разтворители, абстинентен синдром с делириум; ICD-10-GM F19.0: Психични и поведенчески разстройства поради многократна употреба на вещества и употреба на други психотропни вещества, остра интоксикация [остра интоксикация]; ICD-10-GM F19.1: Психични и поведенчески разстройства поради многократна употреба на вещества и употреба на други психотропни вещества, Вредно използване; ICD-10-GM F19. 2: Психични и поведенчески разстройства, причинени от многократна употреба на вещества и употреба на други психотропни вещества, синдром на зависимостта; ICD-10-GM F19.3: Психични и поведенчески разстройства, причинени от многократна употреба на вещества и употреба на други психотропни вещества, синдром на отнемане; ICD-10-GM F19.4: Психични и поведенчески разстройства, причинени от многократна употреба на вещества и употреба на други психотропни вещества, синдром на отнемане с делириум) се отнася до остро състояние на объркване. Наблюдава се относително остър спад в познанието. Делирът може да бъде предизвикан от много различни заболявания, както и от различни вещества като алкохол or наркотици. Делир е сравнително често срещан състояние, срещащи се при над 80% от болничните пациенти, в зависимост от причината и клиентелата. При пациенти в реанимация това е най-често срещаното остро психиатрично заболяване. При до една трета от засегнатите обаче диагнозата делириум не се разпознава. В амбулаторните условия делириумът се проявява предимно в сестринските заведения и при префиналните пациенти. Съгласно кода на ICD-10-GM могат да се разграничат следните форми на делириум:

 • Делириум без деменция (МКБ-10-GM F05.0).
 • Делириум с деменция (МКБ-10-GM F05.1)
 • Други форми на делириум (ICD-10-GM F05.8)
  • Делирий със смесена етиология
  • Следоперативен делир
 • Делириум неуточнен (ICD-10-GM F05.9)
 • Психични и поведенчески разстройства, дължащи се на различни вещества със синдром на отнемане с делириум (ICD-10-GM F10.4-ICD-10-GMF19.4)

Хипоактивният делир може да се разграничи от хиперактивния делир:

 • Хипоактивен делириум - характеризира се с липса на движение, летаргия, сънливост (засегнатият човек е сънлив, но реагира на външни стимули като реагиране) и малко спонтанен контакт; особено при опиатна интоксикация; при пациенти в напреднала възраст това е по-често срещаната форма
 • Хиперактивен делириум - характеризира се с психомоторна възбуда до възбуда, възбуда (болезнено безпокойство), повишена раздразнителност (повишена раздразнителност), тревожност, халюцинации и вегетативни признаци; особено при спиране на алкохола

Делириумът може да продължи от няколко часа до месеци. В оперативната област трябва да се прави разлика между:

Delirium tremens (делириум за отнемане на алкохол) може да бъде класифициран като специална форма:

 • Предделир (отказ от алкохол синдром).
 • Пълно разцъфнал делириум
 • Застрашаващ живота делир

Съотношение на пола: мъжете са по-склонни да получат делириум в напреднала възраст поради увеличена злоупотреба с алкохол (злоупотреба с алкохол) Честотен пик: при 65-годишни, около 20% присъстват с делириум при постъпване в болница. Разпространението (честота на заболяванията) варира от 14-56% при хоспитализирани пациенти (в Германия). Курс и прогноза: Курсът и прогнозата зависят от причината за делириум. С увеличаване на възрастта делириумът е свързан със значително по-висока смъртност (брой смъртни случаи спрямо броя на интересуващата популация) от 10-65% (в сравнение с пациенти с делир на същата възраст).