Кросповидон

Продукти

Кросповидон (поливинилполипиролидон) се намира в много наркотици като помощно вещество, особено в таблетки. Да не се бърка с коповидон.

Структура и свойства

Кросповидон е омрежен хомополимер на 1-етенилпиролидин-2-он. Съществува като бял до жълтеникаво-бял хигроскопичен прах или като листовка и е практически неразтворим в вода. Това е за разлика от вода-разтворим поливинилпиролидон. В зависимост от размера на частиците се разграничават два типа, тип А и тип В.

Вещи

Кросповидон набъбва силно, когато влезе в контакт с него вода. Той обаче не образува гел и не се абсорбира в червата.

Индикации за употреба

In таблетки като дезинтегрант. При топене таблетки, той присъства в по-висок концентрация.