Коксаки A / B: Превенция

За да се предотвратят инфекциите с вируса на коксаки, трябва да се обърне внимание на намаляването рискови фактори.

Поведенчески рискови фактори

  • Спазване на хигиенните стандарти