Коксаки A / B: Причини

Патогенеза (развитие на заболяването)

Вирусните инфекции на Coxsackie (семейство вируси: Picorna virus) се предават главно фекално-орално, но също и чрез заразена храна. Аерогенни - чрез въздуха - и плацентарни - чрез плацента (плацента) - предаването също играе роля.

Етиология (причини)

Биографични причини

  • Социално-икономически фактори - нисък социално-икономически статус.
  • Нисък стандарт на хигиена

Поведенчески причини

  • Съответствие с хигиенните стандарти
  • Висок паритет (брой раждания).
  • Тропически региони или сезонни през лятото / есента в умерените зони.