Разходи | Тенис лакът Tapen

Разходи

Такава лента може да струва до двадесет евро за приложение. В зависимост от това как сте застраховани, вашият здраве застраховката може да покрие разходите. Законови здраве застрахователните компании обикновено не ги възстановяват, но има частна здравна застраховка компании, които го правят. Затова винаги трябва да разберете дали вашата застраховка е включена.