Разходи за теста за глюкозен толеранс | Тест за толерантност към глюкоза - за какво служи?

Разходи за теста за глюкозен толеранс

Ако няма медицинска обосновка за извършване на тест за глюкозен толеранс, разходите могат да достигнат до 20 евро. В противен случай разходите обикновено се покриват от здраве застраховка. За бременни жени тестът не носи заплащане на разходите в контекста на антенаталните прегледи от 2012 г. насам, ако преди това са извършили предварителния тест (50 g глюкозен тест).

Предварителният тест дава първоначални индикации дали е гестационен диабет присъства. Само ако предварителният тест е необичаен, здраве застрахователна компания покрива разходите за последващ тест за толерантност към глюкоза (тест за глюкоза от 75 g). Много лекари препоръчват бременните жени да правят директно теста за глюкозен толеранс. Това обаче всъщност не е медицински оправдано, а осигурява на пациентите собствени разходи.

Възможно ли е да направите сами тест за глюкозен толеранс?

Вече има опити да се въведе тест за толерантност към глюкозата за домашна употреба. Тъй като обаче тестът е сложен и може да има много грешки при неговото провеждане, посещението при лекар е необходимо. Семейният лекар или гинеколог често прави тест за глюкозен толеранс.

Какви са алтернативите на теста за глюкозен толеранс?

Алтернативите на теста за глюкозен толеранс са следните:

  • Определяне на постене кръв захар кръвна захар се определя в постене държава. Няколко капки от кръв са достатъчни. The кръв захарта трябва да бъде под 100 mgdl.

    Кръвната захар стойности над 126 mgdl показват диабет диабет.

  • Определяне на дългосрочната кръвна глюкоза (HbA1c) Тази стойност е известна също като стойност на HbA1c. С това можете да определите кръвна захар ниво от последните три месеца. Това изисква вземане на кръвна проба от вена. Ако стойността на HbA1c е над 6.5%, диабет мелит най-вероятно е налице.