Трансплантация на роговица | Очна роговица

Трансплантация на роговица

Ако заболявания на роговицата силно ограничават зрението на окото или ако има заболявания на роговицата, които не могат да бъдат контролирани по друг начин, може да се извърши трансплантация на роговица. При тази процедура роговицата на пациента се отстранява и замества с донорска роговица. Възможно е да се замени цялата роговица или отделни участъци.

Това е трупно дарение, така че роговицата се отстранява само след смъртта на донора. По правило роговицата не е снабдена с кръв. Това има няколко предимства в трансплантация на роговица.

Тъй като клетките на роговицата не зависят от кръв те остават жизнеспособни дни след смъртта на донора и теоретично могат да бъдат трансплантирани. В допълнение, на получателя имунната система обикновено не реагира на чуждата тъкан, тъй като не влиза в контакт с нея поради липсата на кръв съдове.