Сътресение (Commotio Cerebri): Тест и диагностика

Лабораторни параметри от 2-ри ред - в зависимост от резултатите от анамнезата, физикалния преглед и задължителните лабораторни параметри - за диференциално диагностично изясняване в случаи на неясно безсъзнание

Тест, за да се определи дали даден спортист може да се върне на състезание (прилага insb. За контакт със спорт)