Сътресение (Commotio Cerebri): Или нещо друго? Диференциална диагноза

Наранявания, отравяния и други последици от външни причини (S00-T98).

  • Contusio cerebri (контузия на мозъка).
  • Compressio cerebri (контузия на мозъка)