Сътресение (Commotio Cerebri): История на заболяването

Медицинска история (анамнеза за заболяване) е важен компонент при диагностицирането на commotio cerebri (сътресение).

Семейна история

Социална история

Текуща анамнеза / системна анамнеза (соматични и психологични оплаквания).

  • Какви симптоми сте забелязали?
  • Можете ли да си спомните задействащо събитие (инцидент)?
  • Страдате ли от главоболие, виене на свят и / или гадене?
  • Бяхте ли в безсъзнание? * Ако да, може ли някой да каже колко дълго е продължило безсъзнанието?
  • Чувствителни ли сте към светлина / шум?
  • Можете ли да си спомните цялата процедура?

Вегетативна анамнеза вкл. хранителна анамнеза

Самоанамнеза вкл. медикаментозна анамнеза

  • Предварително съществуващи условия (глава наранявания, неврологични заболявания).
  • Операции
  • Алергии
  • История на лекарствата

* Ако на този въпрос е отговорено с „Да“, е необходимо незабавно посещение на лекар! (Информация без гаранция)