Сътресение (Commotio Cerebri): Лекарствена терапия

Терапевтична цел

Облекчаване на болката

Препоръки за терапия