Нарушение на концентрацията | Какви са последствията от мозъчен кръвоизлив?

Нарушение на концентрацията

В допълнение към описаните по-горе последици, които могат да настъпят в резултат на a мозъчен кръвоизлив, развитието на разстройство на концентрацията е може би една от най-честите дългосрочни последици от мозъчен кръвоизлив. Не е възможно обаче да се направи точно изяснение дали такива нарушения на концентрацията ще се появят при определен пациент или не. Терминът разстройство на концентрацията обхваща две явления. От една страна, често е по-трудно за засегнатите да се концентрират върху няколко неща едновременно, а от друга, продължителността на вниманието може да намалее значително. Степента на това разстройство варира от пациент на пациент и може да варира от леки ограничения в

Измит език

В някои случаи, въпреки успешната терапия на мозъчен кръвоизлив, настъпват дългосрочни последици като замъглена реч. Това речево разстройство се дължи на факта, че зоната на мозък отговарящ за двигателния контрол на мускулите, участващи в речта, е повреден от повишеното вътречерепно налягане и вече не може да изпълнява функцията си със същата прецесия като преди мозъчен кръвоизлив. Въпреки това, тъй като нашите мозък често е в състояние да компенсира такива функционални ограничения след дълъг период от време, този дългосрочен ефект често намалява или дори изчезва напълно с течение на времето. Във всеки случай, ако възникнат проблеми с речта, е препоръчително логопедично обучение за насърчаване на този процес на компенсация.

Смърт

Тъй като мозъчният кръвоизлив може да бъде животозастрашаващ, дори подозрението за мозъчен кръвоизлив се счита за спешна медицинска помощ, която трябва да бъде разследвана незабавно чрез подходяща диагностика. Въпреки това, въпреки обикновено бързата диагноза и адекватната терапия, не винаги е възможно да се предотврати фатален ход. Например, смъртността при мозъчен кръвоизлив поради високо кръвно налягане е около 20%.

Ако разстройство на кръв коагулацията е причина за кървенето, тази цифра е още по-висока. Прогнозата за мозъчен кръвоизлив до голяма степен зависи от размера и локализацията на кървенето. Вероятно най-лошата прогноза досега е кървене в областта на мозък стъбло със смъртност 30 - 50%.