Нарушения на цветното зрение: Или нещо друго? Диференциална диагноза

Очи и очни придатъци (H00-H59).

  • Ахроматопсия или ахондроплазия - общ цвят слепота, което означава, че не могат да се възприемат никакви цветове, а само контрасти (светло-тъмно).
  • Deuteranomalie (зелена слабост).
  • Deuteranopia (зелена слепота)
  • Придобити нарушения на цветното зрение
  • Пълна цветна слепота
  • Протаномалия (червен дефицит)
  • Протанопия (червена слепота
  • Тританомалия (синьо-жълта слабост)
  • Тританопия (синя слепота)