Нарушения на цветното зрение: медицинска история

Анамнезата (медицинска история) представлява важен компонент при диагностицирането на нарушения на цветното зрение.

Семейна история

 • Има ли чести нарушения на очите във вашето семейство?
 • Има ли наследствени заболявания във вашето семейство?

Социална история

 • Каква е твоята професия?
 • Изложени ли сте на вредни работни вещества във вашата професия?

АКТУАЛНО медицинска история/ системна медицинска история (соматични и психологични оплаквания).

 • Какви симптоми сте забелязали?
 • Какви са проявите на дефицит на цветно зрение?
 • Нарушението настъпи ли внезапно?
 • От колко време е налице нарушението на цветното зрение?

Вегетативна анамнеза вкл. хранителна анамнеза

Собствена анамнеза вкл. медикаментозна анамнеза

 • Предшестващи състояния (очни заболявания, неврологични заболявания).
 • Операции (очни операции, централна нервната система операции).
 • радиотерапия
 • Алергии