Нарушения на цветното зрение: Усложнения

Следват най-важните заболявания или усложнения, които могат да бъдат причинени от нарушения на цветното зрение:

  • Ограничения при избора на професия (шофьор на автобус, полицай).
  • Проблеми в движението по пътищата