Коензим Q10: Оценка на безопасността

Изследователите публикуваха ниво на прием (Наблюдавано безопасно ниво, OSL) за коензим Q10 (убихинон), което се счита за безопасно. Освен това беше публикуван приемлив дневен прием (ADI).

Учените идентифицираха OSL от 1,200 mg убихинон на човек дневно.В допълнение учените публикуваха ADI от 12 mg / kg дневно.

ADI се определя, като се използва ниво без наблюдавани неблагоприятни ефекти (NOAEL), без неблагоприятни ефекти наблюдавано от коензим Q10 прием, като се вземе предвид коефициентът на безопасност 100.