Кохлеарен имплант: Как работи слуховият апарат

Какво представлява кохлеарният имплант?

Кохлеарният имплант е електронна протеза на вътрешното ухо. Състои се от имплант, който се поставя във вътрешното ухо и говорен процесор, който се носи зад ухото като слухов апарат. Кохлеарният имплант може да помогне на някои хора, които имат сериозна загуба на слуха във вътрешното ухо.

Нормалният слухов процес

Здравото ухо улавя звуковите вълни и ги предава през ушния канал към тъпанчето, карайки го да вибрира механично. Трите осикули в средното ухо – малеус, инкус и стреме – предават вибрациите към така наречения овален прозорец.

Непосредствено зад това е вътрешното ухо с пълна с течност кохлея (на латински „охлюв“): тази спирално навита костна кухина съдържа действителния слухов орган – също така навита, пълна с течност тръбна система от фини мембрани.

В тези мембрани са вградени сетивни клетки, оборудвани с фини власинки, които стърчат в течността. Ако те вибрират поради звуковите вълни, предавани през овалния прозорец, те предават стимула към мозъка чрез слуховия нерв. Тук сигналите се преобразуват в акустична информация.

Как работи CI?

Приемникът на импланта във вътрешното ухо декодира сигналите и ги предава чрез електрод към кохлеята. Там електрическите импулси стимулират слуховия нерв. Той предава сигналите на мозъка, който обработва информацията, сякаш е естествено акустично събитие. Така чуването става възможно с CI.

Слухов апарат и кохлеарен имплант: разликите

Каква е разликата между CI и слухов апарат? Слуховият апарат поддържа слуха, който все още функционира. Съдържа микрофон, който улавя звуци или шумове в околната среда. След това те се преобразуват в електрически сигнали, чиято сила на звука се регулира нагоре от вградения усилвател. В зависимост от наличното увреждане на слуха, слуховият апарат усилва онези честоти или звуци, които засегнатото лице вече не възприема добре.

Ако предаването на звук е твърде силно ограничено от увреждането на слуха или ако преобразуването на звуковите вълни в стимули във вътрешното ухо вече не работи, слуховият апарат достига своите граници. В такива случаи кохлеарният имплант може да помогне. Той поема функциите на вътрешното ухо и изпраща сигнали директно към слуховия нерв. По този начин CI позволява на хора без функциониращ слух да чуват – например деца, които са родени глухи.

Кохлеарен имплант: Кога се използва?

Непокътнатият слухов нерв и централен слухов път са основните изисквания за кохлеарен имплант. Възрастни и деца, които са глухи или силно увреден и за които конвенционален слухов апарат, слухов апарат с костна проводимост или имплантируем слухов апарат не позволяват говорна комуникация, могат да се възползват от CI. Причината за загубата на слуха или загубата на слуха – дали е загуба на слуха, шумова травма, лекарства или инцидент – няма значение.

По-конкретно, кохлеарните импланти се използват за:

 • Увреждане на космените клетки в кохлеята (известно като кохлеарна глухота).
 • Постлингвална глухота (начало на глухота само след изучаване на езика)
 • Предезикова или наследствена глухота при деца (поява на глухота преди научаването на езика)
 • Загуба на слуха, при която разбирането на речта не е възможно дори със слухов апарат

За разлика от децата, възрастните, които вече са родени глухи, обикновено не се имплантират с кохлеарен имплант. Техният мозък никога не се е научил да разпознава и интерпретира акустични стимули. Тъй като то вече е зряло, не се очаква то все още да може да развие подходящите умения за разбиране на говорим език. Следователно кохлеарният имплант обикновено остава неефективен.

Едностранно или двустранно?

По принцип кохлеарният имплант може да се използва едностранно или двустранно – в зависимост от увреждането на слуха и колко е изразено от всяка страна.

По този начин за някои пациенти оптималната терапия може да бъде използването на CI от едната страна и слухов апарат от другата. В други случаи двустранното приспособяване с кохлеарен имплант има повече смисъл – тогава разбирането на речта при шум и насоченият слух обикновено са по-добри, отколкото при едностранна CI.

Лекарят обсъжда кои мерки ще доведат до най-доброто слухово изживяване индивидуално с всеки пациент или с родителите на лекуваното дете.

Кохлеарен имплант: предимства и недостатъци

Кохлеарните импланти не заместват ушите, но отварят много възможности за засегнатите. Заинтересованите трябва да се информират предварително за тези предимства, но също и за възможните недостатъци и рискове.

Предимства на кохлеарния имплант

Кохлеарните импланти увеличават възприемаемия обхват на звука и силата на звука, така че притежателят може да общува по-лесно със своите събратя и по този начин (отново) да има по-голям дял в социалните срещи. Музиката също може да се възприема по-добре. При децата възможно най-ранното поставяне на кохлеарни импланти може да насърчи развитието на речта.

Недостатъци на кохлеарния имплант

Недостатъци и ограничения, свързани с кохлеарния имплант:

 • Имплантът трябва да се сваля по време на сън, както и по време на определени спортове като плуване или бойни изкуства.
 • Силни магнитни полета, електростатика и високочестотни сигнали могат да причинят нежелано дразнене на слуховия нерв в редки случаи.
 • Може да са необходими външни допълнителни микрофони, за да чуете телевизията и аудиото възможно най-реалистично.
 • Тъй като кохлеарният имплант е сложно устройство, могат да възникнат технически усложнения.
 • Грижата и поддръжката както у дома, така и в клиниката може да отнеме много време.
 • Въпреки интензивното обучение рядко се случва пълно възстановяване на разбирането на речта, тъй като лингвистичната информация за мозъка остава непълна.
 • Някои хора намират кохлеарния имплант за визуално непривлекателен.

Кохлеарен имплант при деца

Процедурата е възможна от шестия месец от живота – в отделни случаи кохлеарният имплант може да се постави дори на бебета под шест месеца. За деца, които с течение на времето стават напълно глухи или имат увреден слух, процедурата трябва да се извърши възможно най-рано.

Кога CI не е подходящ за деца?

Кохлеарният имплант не е подходящ при деца в следните случаи:

 • вродена липса на кохлея
 • Глухота на слуховия нерв
 • липса на рехабилитационни умения

Кохлеарен имплант: операция

Преди операцията за кохлеарен имплант има задълбочена подготовка. Това включва:

 • обща предоперативна диагноза
 • изследване на състоянието на слуха и речта
 • образно изследване на вътрешните структури на главата чрез ядрено-магнитен резонанс (MRI) или компютърна томография (CT)
 • подробна лична консултация и разяснение на пациента от лекуващия лекар за процедурата, възможностите и рисковете от интервенцията

Има кохлеарни импланти от различни модели и от различни производители. Лекарят и пациентът (или родителите на детето, което ще бъде оперирано) решават заедно кое устройство ще бъде имплантирано.

Как се поставя кохлеарен имплант?

Оттам хирургът пробива канал в средното ухо, от който създава отвор във вътрешното ухо през друга дупка. Чрез този достъп той избутва електрода в кохлеята. Той закотвя действителния имплант в отделно костно легло зад ухото. По време на операцията се тества кохлеарният имплант и се проверява функцията на слуховия нерв.

Обикновено пациентът може да напусне болницата веднага след това. Следоперативните проверки включват компютърна томография (CT) или ядрено-магнитен резонанс (MRI) за проверка на позицията на импланта в ухото и внимателно наблюдение на зарастването на раната. По този начин всякакви усложнения могат да бъдат открити на ранен етап.

Последната стъпка е индивидуалната настройка на говорния процесор след пълно зарастване на раната.

Кохлеарен имплант: рискове от процедурата

В допълнение към общите рискове, свързани с всяка операция (напр. проблеми със заздравяването на рани), понякога възникват специфични усложнения по време на операция за кохлеарен имплант. Те включват:

 • Виене на свят
 • Увреждане на нервите в областта на операцията
 • Нежелана стимулация на други нерви (особено лицеви и вкусови нерви)
 • Инфекции на средното ухо
 • Шум в ушите (звън в ушите)
 • образуване на фистула
 • Натъртване (хематом)
 • Загуба на остатъчен слух
 • Материална несъвместимост
 • Отхвърляне на импланта

Рядко дефектен кохлеарен имплант причинява главоболие. Нов ушен имплант може да помогне.

След поставянето на кохлеарния имплант могат да възникнат проблеми със слуха – особено при възрастни. Това е така, защото слухът с електронната протеза е чужд в началото и потребителят трябва първо да свикне с него. Тук децата имат по-малко проблеми. Те растат с имплант в ушите си, така че трудното наместване не е необходимо.

Операция с кохлеарен имплант: Какво трябва да имате предвид след това

Както основната следоперативна терапия, така и последващата терапия, както и доживотните последващи грижи са от решаващо значение за успеха на процедурата.

За децата родители, педиатри и логопеди участват в настройката на кохлеарния имплант и последващите грижи.

Основна терапия

В допълнение към общото медицинско проследяване, основната терапия включва първоначална настройка и постепенно оптимизиране на говорния процесор:

След операцията кохлеарният имплант се активира и настройва за първи път. Специален акцент се поставя върху тестовете за слух и говор, проверките и интензивното слухово-речево обучение. Освен това пациентът се обучава за боравене и използване на допълнителни устройства.

Последваща терапия

Основната терапия продължава в последващата терапия. Мозъкът трябва да свикне с новата изкуствена стимулация и да научи необходимите процедури за възприятие и обработка. Интензивна комбинация от обучение и периодични настройки на говорния процесор са в основата на успеха на лечението. Редовните аудиометрични проверки помагат в този процес.

Aftercare

Кохлеарният имплант изисква проследяване през целия живот от клиника с подходящ опит. Тази последваща грижа служи като медицински и технически контрол и консултация. Лекарите редовно проверяват слуха, речта и езиковите способности на пациента и го документират. Целта е да се оптимизира и стабилизира индивидуалната способност за общуване на пациента.

Кохлеарен имплант: Разходи

Германия

Цената на кохлеарния имплант – т.е. устройството, операцията и последващите грижи – е около 40,000 XNUMX евро. Ако засегнатото лице отговаря на изискванията за процедурата, законовите здравноосигурителни компании покриват разходите.

В случай на частни здравноосигурителни компании, трябва да разберете предварително дали разходите ще бъдат покрити.

Австрия

Разходите за операция и първоначално оборудване обикновено се покриват от фонд. След това самите засегнати лица трябва да платят само последващите разходи, т.е. за: