Кобаламин (витамин В12): Прием

Представените по-долу препоръки за прием (референтни стойности DA-CH) на Германското общество по хранене (DGE) са насочени към здрави хора с нормално тегло. Те не се отнасят до предлагането на болни и оздравяващи хора. Следователно индивидуалните изисквания могат да бъдат по-високи от препоръките на DGE (напр. Поради диета, консумация на стимуланти, дългосрочно лечение и др.).

Освен това ще намерите максималната безопасна дневна сума (ниво на насочване) на експертния панел за Витамини намлява Полезни изкопаеми (EVM) в таблицата вдясно. Тази стойност отразява безопасното максимално количество микроелемент (жизненоважно вещество), което не причинява никакви странични ефекти, когато се приема ежедневно, през целия живот от всички източници (храна и добавки).

Препоръчителен прием

възраст Витамин B12
µg / ден Ръководни нива на EVMd (µg)
Бебета
0 до под 4 месеца 0,5 - -
4 до под 12 месеца 1,4 - -
Деца
1 до под 4 години 1,5 530
4 до под 7 години 2,0 730
7 до под 10 години 2,5 1.000
10 до под 13 години 3,5 1.330
13 до под 15 години 4,0 1.330
Юноши и възрастни
15 до под 19 години 4,0 1.730
19 до под 25 години 4,0 2.000
25 до под 51 години 4,0 2.000
51 до под 65 години 4,0 2.000
65 години и по-големи 4,0 2.000
Бременна 4,5 - -
Стилендек 5,5 - -

aПриблизителна стойност

bЗа попълване на запасите и поддържане на хранителни вещества плътност.

cПриблизително. 0.13 µg добавка на витамин В3 на 100 g секретирано мляко

dУказателно ниво (ориентировъчна стойност за безопасен общ дневен прием) на Експертната група по витамини и минерали (EVM)

В хода на стандартизацията на европейските регламенти, валидни препоръчителни дневни норми (RDA) бяха издадени в Европейския съюз (ЕС) и станаха задължителни за етикетиране на хранителните стойности през 1990 г. в Директива 90/496 / ЕИО. Актуализация на тази директива се проведе през 2008 г. През 2011 г. стойностите на RDA бяха заменени от стойности на NRV (Nutrient Reference Value) в Регламент (ЕС) № 1169/2011. Стойностите на NRV показват количеството на витамини, полезни изкопаеми намлява микроелементи че средностатистическият човек трябва да консумира ежедневно, за да отговори на своите нужди.

Витамин Име NRV
Витамин B12 Кобаламин 2.5 μg

Внимание. NRV не е индикация за максимални суми и горни граници - вижте по-горе в „Ниво на ориентиране“. Стойностите на NRV също не отчитат пола и възрастта - вижте по-горе в Препоръки на Германското общество по хранене (DGE) e. V ..