Хондросарком: Усложнения

Следните са най-важните заболявания или усложнения, които могат да бъдат причинени от хондросаркома:

Новообразувания - Туморни заболявания (C00-D48).

  • Метастази (дъщерни тумори) - особено. към белите дробове (хематогенни / чрез кръвообращението).

Симптоми и необичайни клинични и лабораторни находки, които не са класифицирани другаде (R00-R99).

  • Хронична болка

Наранявания, отравяния и други последици от външни причини (S00-T98)

  • Патологични фрактури (счупени кости) - поради костния тумор засегнатата кост губи сила