Холин: Ситуация на предлагане

В своето проучване Vennemann et al регистрират средния прием на холин от европейците. Това е между 244-373 mg / ден при млади възрастни (10-18 години), 291-468 mg / ден при възрастни в диапазона (18-65 години) и 284-450 mg / ден при по-възрастни индивиди. Въз основа на резултатите от 12 европейски проучвания те съставят общ преглед на общия прием на холин при жени и мъже от различните страни в Европа. За Германия те откриват средна стойност на прием от 302 mg / ден при млади мъже (10-18 години) и 295 mg при млади жени (10-18 години). Стойност за възрастни и възрастни хора в Германия не е налице. Органът на ЕС за безопасност на храните (EFSA) взе резултатите от Vennemann и колегите си за определяне на адекватния дневен прием на холин. Това възлиза на 400 mg за мъже и за жени.