Холин: Функции

Холинът или неговите производни съединения играят съществена роля в много физиологични процеси:

  • Фосфолипидите, особено фосфатидил холин (PC), се намират в големи количества във всички биологични мембрани. Там те играят важна роля в тяхната структура и функции, като предаване на сигнали и транспорт на вещества.
  • Метаболизъм и транспорт на липиди намлява холестерол - Мазнините и холестеролът от храната се транспортират до черен дроб с помощта на хиломикрони (липопротеинови частици). Оттам те се транспортират през кръв до екстрахепатална („извън черен дроб“) Тъкани в друг вид липопротеини (комплекси от протеини (аполипопротеини), холестерол, триглицериди, и фосфолипиди), наречени VLDL (много ниски плътност липопротеини). PC е необходим за правилното „производство“ и секреция на VLDL.
  • Холинът също е от голямо значение при метаболизма на метиловата група, при който хомоцистеин могат да бъдат метилирани (добавяне на СН3 групи) по два различни пътя. В една реакция бетаинът, който е холиново производно, служи като донор на метилова група (донор) за метилиране на хомоцистеин да се метионин и се превръща в диметилглицин чрез бетаин-хомоцистеин метилтрансфераза. Във втората реакция 5-метил-тетрахидрофолатът служи като метилов донор и витамин B12-зависим метионин синтазата е съответният ензим.
  • Холинът също е предшественик на ацетилхолин, а невротрансмитер (пратеници, които предават възбуждането на a нервна клетка към други клетки при химически синапси). Това е важно за функции като памет съхранение или контрол на мускулите.