Втрисане: Диагностични тестове

задължителен диагностика на медицински изделия.

  • Измерване на температурата с клиничен термометър - най-точното е ректалното измерване, т.е. в анус (време на измерване: 5 минути) (злато стандарт); измерването може да бъде и устно, т.е. под език, аксиларна, т.е. под мишницата (време за измерване: 10 минути) или ушна, т.е. в ухото (грешка в измерването е възможна поради ушна кал).

В допълнение към конвенционалния живачен термометър има следните алтернативи:

  • Цифрови термометри
  • Ушни термометри
  • Термометър за челото
  • Инфрачервен термометър

По избор диагностика на медицински изделия - в зависимост от резултатите от историята, физическо изследване, лабораторна диагностика и задължително диагностика на медицински изделия - за диференциално диагностично изясняване.