Синдром на шийните прешлени: Тест и диагностика

Лабораторни параметри от 2-ри ред - в зависимост от резултатите от историята, физическо изследване, и задължителни лабораторни параметри-за диференциално диагностично изясняване.

  • Малка кръвна картина
  • Диференциална кръвна картина
  • Възпалителни параметри - CRP (С-реактивен протеин) или ESR (скорост на утаяване на еритроцитите).
  • Изоензими на алкална фосфатаза (AP), остаза, урина калций, PTHrP, CEA, PSA - поради изключване на костите метастази.