Мобилни телефони в болницата

Обяснението за забраната на мобилните телефони е, че електромагнитното излъчване може да попречи на високочувствително медицинско оборудване. Междувременно обаче това все повече се съмнява. Проучванията показват, че безопасно разстояние от един до 3.3 метра е достатъчно, за да работят устройствата без смущения.

Съвет: Преди да останете в болницата, разберете какви са правилата във вашата болница.