Синдром на карпалния тунел: Усложнения

Следват най-важните заболявания или усложнения, за които може да допринесе синдромът на карпалния тунел:

Психея - На нервната система (F00-F99; G00-G99).

  • Пареза (парализа) / парестезии (сензорни нарушения) на ръката.

Мускулно-скелетна система и съединителната тъкан (M00-M99).

  • Теновагинит стенозани (постене пръст или щракване с пръст) - в тендовагинит stenosans de Quervain, херметичността е локализирана в 1-то отделение на сухожилието на екстензора; често се случва едновременно с синдром на карпалния тунел. Tendovaginitis stenosans de Quervain (наричан още палец на домакиня), може да бъде резултат от прекомерна употреба, дразнене на обвивката на сухожилията, теновагинит и с определена индивидуална тенденция