Карбахол

Продукти

Carbachol се предлага на пазара като инжекционен разтвор (Miostat). Той е одобрен в много страни от 1976 г. насам.

Структура и свойства

Карбахол (С6H15ClN2O2Mr = 182.7 g / mol) е структурен аналог на невротрансмитер ацетилхолин. Вместо ацетилова група присъства карбамоилова група, което води до повишена химическа стабилност. В резултат на това карбахолът се разгражда по-лесно от ацетилхолинестеразата и по този начин има по-дълъг полуживот. Карбахол е бял, кристален прах който е много разтворим в вода.

Вещи

Карбахол (ATC S01EB02) има парасимпатомиметични и миотични свойства. Парасимпатомиметичният ефект идва от холинергичния отговор на двигателните крайни пластини на сфинктерния мускул на ирис.

Показания

Миоза по време на хирургични процедури.