Болести на бурсата (бурсопатии): Профилактика

За да се предотвратят бурсопатии (бурсални заболявания), трябва да се обърне внимание на намаляването на индивидуалното рискови фактори.

Поведенчески рискови фактори

  • Хронична прекалена употреба