Изгаряния: Лабораторен тест

Лабораторни параметри от първи ред - задължителни лабораторни изследвания.

 • Малка кръвна картина
 • Възпалителни параметри - CRP (С-реактивен протеин).
 • Електролити - калций, хлорид, калий, магнезий, натрий, фосфат ↓
 • Постене гликоза (на гладно кръв гликоза).
 • Анализ на кръвни газове (ABG); включително карбоксихемоглобин (COHb) в артериален ABG за откриване на интоксикация с въглероден оксид
 • Общ протеин, албумин
 • Урея i. Серум [> 35: повишен белтъчен катаболизъм].
 • Черен дроб параметри - аланин аминотрансфераза (ALT, GPT), аспартат аминотрансфераза (AST, GOT), глутамат дехидрогеназа (GLDH) и гама-глутамил трансфераза (гама-GT, GGT).
 • Лактат дехидрогеназа (LDH)
 • Бъбречни параметри - урея, креатинин, цистатин С or креатининов клирънс, както е подходящо.
 • Параметри на коагулацията - PTT, Quick, фибриноген.
 • Кръвна група (трябва да се направи вече в шок стая).
 • цинк
 • Тампони от изгарянето рани а от тампони от рани, секрети и материал от катетър - за бактериологично изследване.