Бруцелоза: Или нещо друго? Диференциална диагноза

Инфекциозни и паразитни болести (A00-B99).

  • Инфекции с различни патогени