Бруцелоза: Диагностични тестове

По избор диагностика на медицински изделия - в зависимост от резултатите от историята, физическо изследване, и лабораторна диагностика - за диференциално диагностично изясняване.