Бротизолам

Продукти

Brotizolam се предлага на пазара като инжекционен разтвор като ветеринарно лекарство. Той е одобрен в много страни от 1995 г. насам.

Структура и свойства

Бротизолам (С15H10BrClN4S, Mr = 393.7 g / mol)

Вещи

Бротизолам (ATCvet QN05CD09) има централни стимулиращи апетита свойства.

Показания

За стимулиране на апетита при говеда.