Бронхит: Вторични заболявания

Следват най-важните заболявания или усложнения, за които може да допринесе хроничният бронхит:

Дихателна система (J00-J99)

Сърдечно-съдова система (I00-I99)