Бронхит: Профилактика

За да се предотврати бронхит, трябва да се обърне внимание на намаляване на отделните рискови фактори.

Поведенчески рискови фактори

  • Диета
    • Недостиг на микроелементи (жизненоважни вещества) - вж. Профилактика с микроелементи.
  • Консумация на стимуланти
    • Тютюн (пушене, пасивно пушене)
  • Липса на хигиена по време на поява на епидемия (клъстерна поява) на респираторни инфекции.

Замърсяване на околната среда - интоксикации (отравяния).

  • Замърсители на въздуха: прахови частици, озон, сяра диоксид.