Бронхит: Диагностични тестове

По избор диагностика на медицински изделия - в зависимост от резултатите от историята, физическо изследване, и задължителни лабораторни параметри - за диференциално диагностично изясняване.

Етапна диагностика:

  1. Рентгенов гръден кош/ тестване на гръден кош и белодробна функция; ако рентгенографията на гръдния кош и белодробната функция са нормални: 2-ра стъпка; неспецифична бронхиална провокация.
  2. Тест за метахолин (тест за провокация на метахолин, тест за предизвикване на метахолин на английски).
  3. Компютърна томография (CT) или бронхоскопия (белодробна ендоскопия); в края на диагнозата винаги е показана бронхоскопия!