Рак на гърдата: Успех на лечението и прогноза

Какъв е шансът за възстановяване от рак на гърдата?

Ракът на гърдата е основно лечимо заболяване, но при някои пациенти е фатално. Шансовете за излекуване на рака на гърдата варират значително от човек на човек и зависят от много фактори. Например:

  • Възрастта на пациента: Пациентите под 35 години са по-склонни да страдат от рецидиви и като цяло имат по-неблагоприятна прогноза от по-възрастните пациенти.
  • Вид рак на гърдата: има различни видове рак на гърдата. Някои са по-лечими от други. Например, възпалителният карцином на гърдата обикновено има неблагоприятна прогноза, докато тубуларният карцином на гърдата има особено благоприятна прогноза.

Има редица други фактори, които влияят върху шансовете за излекуване. Те включват например степента на дегенерация на тумора и така наречените предикативни фактори.

Степен на дегенерация („градиране“) на тумора

G1 туморите са най-малко дегенерирани. Те все още са много подобни на оригиналната тъкан, т.е. добре диференцирани. G1 туморните клетки обикновено растат бавно и по-малко агресивно. Това обикновено има положителен ефект върху шансовете за излекуване на рак на гърдата.

Ситуацията е съвсем различна при тежко дегенерирали карциноми на гърдата (тумори G3): Техните клетки са слабо диференцирани, обикновено растат бързо и агресивно нахлуват в околните тъкани – това влошава шансовете за излекуване.

Прогнозни фактори

Всеки карцином на гърдата има определени характеристики, които определят неговия растеж и варират от пациент на пациент. Например, някои имат много хормонални рецептори и/или HER2 рецептори на повърхността на своите клетки, докато други не.

Каква е прогнозата на рака на гърдата на всеки етап?

Ракът на гърдата се разделя на пет различни етапа в зависимост от това колко големи са туморите, как засягат околната тъкан и дали и до каква степен са образували дъщерни тумори. Скалата варира от 0 до IV, като IV е най-високият етап.

Шансовете за излекуване и оцеляване обаче варират значително и зависят от взаимодействието на няколко фактора – не само от стадия на рак на гърдата.

Рак на гърдата: локален рецидив и метастази

Някои пациенти развиват локален рецидив след приключване на лечението. Това означава, че туморът се връща на същото място.