Телесна плетизмография: причини, процедура, значение

Каква е процедурата за телесна плетизмография?

Важно предимство на плетизмопрафията на цялото тяло пред спирометрията – друг важен вариант на тестване на белодробната функция – е, че предоставя надеждни резултати дори при тези пациенти, които са по-малко способни да сътрудничат (като деца). Това е така, защото резултатите от измерването не зависят от въздушния поток в измервателния уред.

Определяне на дифузионния капацитет

В допълнение, лекарят често може да определи така наречения дифузионен капацитет на белите дробове с помощта на апаратура за телесна плетизмография. Това е способността на белите дробове да абсорбират или отделят кислород.

Измерването обикновено се извършва по така наречения метод на едно вдишване: пациентът вдишва тестовия въздух възможно най-дълбоко. След това задържа дъха си за няколко секунди, преди да издиша.

Хелий може също да се добави към изпитвания въздух с въглероден окис. Тогава лекарят може да определи и остатъчния обем.

Бодиплетизмография: Оценка

В зависимост от диагнозата, лекарят ще обсъди и възможностите за лечение и значението на състоянието за пациента след бодиплетизмографията.