Стойности на кръвното налягане: Кои стойности са нормални?

Измерване на кръвното налягане: стойности и какво означават

Когато кръвното налягане се промени, систоличните (горните) и диастолните (долните) стойности обикновено се увеличават или намаляват заедно. В някои случаи обаче само една от двете стойности се отклонява от нормата. Например, повишеното диастолично кръвно налягане може да бъде резултат от недостатъчна активност на щитовидната жлеза (хипотиреоидизъм). Понижена по-ниска стойност може да бъде причинена от увреждане на сърдечната клапа (недостатъчност на аортната клапа).

За да може да се оцени кръвното налягане във времето, има смисъл пациентите да го измерват редовно у дома и да вписват стойностите в диаграма на кръвното налягане. След това лекарят интерпретира резултатите и съответно коригира всяка текуща терапия.

Стойностите на кръвното налягане, измерени в кабинета на лекаря, често са малко по-високи от тези, измерени у дома, което може да се обясни с известна нервност на пациентите при посещение на лекар („ефект на бялата престилка“).

Кръвно налягане: нормални стойности и класификация на високо кръвно налягане

Следната класификация се прилага за стойностите на кръвното налягане в Германия, Австрия и Швейцария:

  • оптимално кръвно налягане: <120/<80 mmHg
  • нормално кръвно налягане: 120-129/80-84 mmHg
  • високо нормално кръвно налягане: 130-139/85-89 mmHg
  • леко високо кръвно налягане: 140-159/90-99 mmHg
  • умерено високо кръвно налягане: 160-179/100-109 mmHg
  • тежко високо кръвно налягане: >180/>110 mmHg

Високото кръвно налягане (стойности от 140/90 mmHg) може да бъде наследствено (фамилна хипертония) или да е симптом на друго заболяване. Повече по темата можете да прочетете в статията Високо кръвно.

Нивата на кръвното налягане при деца

Нивата на кръвното налягане при децата обикновено са по-ниски от тези на възрастните. Те обикновено се измерват като част от превантивните грижи за деца и юноши.

Някои родители също искат сами да измерват кръвното си налягане у дома. Трябва да се отбележи, че стойностите зависят до голяма степен от размера и възрастта на детето. Съответно се прилагат различни референтни диапазони, което затруднява оценката на измерените стойности от неспециалистите. Професионалната асоциация на педиатрите (D) например предлага онлайн информация за стойностите на кръвното налягане на децата (таблица и калкулатор), която взема предвид тези особености (на: www.kinderaerzte-im-netz.de).