Кръв в еякулата (хемоспермия): Тест и диагностика

Лабораторни параметри от 1-ви ред - задължителни лабораторни изследвания.

  • Състояние на урината (бърз тест за: pH, левкоцити, нитрит, протеин, гликоза, кръв), утайка, ако е необходимо посявка на урина (откриване на патогени и резистограма, т.е. тестване на подходящо антибиотици за чувствителност / устойчивост) и цитология на урината; средна урина.
  • Ако е необходимо, макроскопско и микроскопско изследване на еякулаторната течност - за да се разграничи истинската хемоспермия от сперма обезцветяване поради друга причина.

Лабораторни параметри от 2-ри ред - в зависимост от резултатите от медицинска история, физическо изследванеи др. - за диференциално диагностично изясняване (при рецидивираща хемоспермия).

  • Малка кръвна картина
  • Диференциална кръвна картина
  • Възпалителен параметър - CRP (С-реактивен протеин)
  • Параметри на коагулацията - PTT, Quick
  • PSA (простата специфичен антиген) (при мъже> 40 годишна възраст).
  • Пикочна киселина
  • Уретрален тампон (уретрален тампон)
  • Еякулатни култури - при съмнение за уротуберкулоза.