Кървене от дихателните пътища: Лабораторен тест

Лабораторни параметри от 1-ви ред - задължителни лабораторни изследвания.

  • Малка кръвна картина (брой тромбоцити?).
  • Диференциална кръвна картина
  • Възпалителни параметри - CRP (С-реактивен протеин) или РСТ (прокалцитонин).
  • Параметри на коагулацията - PTT, Quick

Лабораторни параметри 2-ри ред - в зависимост от резултатите от историята, физическо изследване и задължителни лабораторни параметри - за диференциално диагностично изясняване.

  • Анализ на кръвни газове (ABG)
  • D-димери - ако белодробна емболия е заподозрян.
  • храчка изследване (микробиология) - напр. съмнение туберкулоза.
  • Скрининг на автоантитела (антиядрен антитела (ANA); (цитоплазмени анти-неутрофилни цитоплазмени антитела (c-ANCA); перинуклеарни анти-неутрофилни цитоплазматични антитела (p-ANCA); антитела срещу двуверижни Дезоксирибонуклеинова киселина (ds-DNA-AK)) - за изясняване на имунологични или васкулитни причини.