Биотин: Рискови групи

Рисковите групи за недостиг на биотин включват лица с:

  • Хронична хемодиализа
  • Хронични стомашно-чревни заболявания
  • Хронична злоупотреба с алкохол
  • Под антиконвулсантно лечение
  • Поемане на определени антиепилептични лекарства - примидон, карбамазепин (инхибират чревните биотин поемане и изместване на биотин от свързването му с биотинидаза).
  • Възможно бременни жени