Биофармацевтични продукти и биоподобни

Днес лекарствата се произвеждат не само в химически лаборатории, но и с помощта на живи клетки, т.е. биотехнологично – т. нар. биофармацевтика. Използват се животински клетки, дрожди или бактериални култури и – много рядко – растителни клетки.

За разлика от химическия синтез, биотехнологията може да се използва и за производство на изключително сложни активни съставки (като инсулин, бета интерферон) и за лечение на заболявания, които преди са били невъзможни или трудни за лечение. Процесът на производство на биофармацевтични продукти обаче е не само по-скъп, но и много по-сложен и отнема много време, отколкото за активни съставки, които произхождат от химическата лаборатория – химическият синтез е подходящ само за активни съставки с по-проста химична структура.

Биофармацевтиката представлява един от най-бързо развиващите се подсектори на фармацевтичния пазар. Понастоящем в Германия са одобрени над 140 биофармацевтични продукта. Те се основават на 108 генетично модифицирани активни съставки. Работи се върху множество други биофармацевтични продукти.

Биоподобни: Имитация на биофармацевтични продукти

Оригиналната клетъчна линия е достъпна само за оригиналния производител. Други фармацевтични компании могат да използват родствена клетъчна линия, но тя никога няма да бъде идентична с тази на оригиналния производител. Дори и най-малките отклонения в производствения процес обаче могат значително да повлияят на ефикасността и безопасността на лекарството. За разлика от генеричните лекарства, биоподобните трябва да докажат и двете свойства в сложни проучвания върху клетъчни култури, животни и хора.

В момента има 14 биоподобни одобрени в Европа. Те включват препарати за анемия, нарушение на кръвообразуването неутропения и нисък ръст.