Капки за очи на Beta Blocker

Вещи

Бета-блокерите (ATC S01ED) понижават вътреочното налягане. Ефектите вероятно се дължат на намаляване на секрецията на воден хумор. Както при системно прилаганите агенти, се прави разлика между селективни и неселективни, хидрофилни и липофилни, както и средства със или без присъща симпатомиметична активност. Тъй като активните вещества могат да проникнат в кръвния поток, те имат потенциал, наред с други неща, да свият бронхиалните тръби и да намалят пулса и кръв натиск. Подходящи противопоказания (напр. Бронхиални астма, брадикардия) И взаимодействия трябва да се има предвид.

Агенти

  • Бетаксолол (бетоптик)
  • Картеолол (Артеоптик, Картеол)
  • Левобунолол (Вистаган)
  • Тимолол (Тимоптик)

На пазара има многобройни комбинирани препарати с други активни съставки.

Показания

Бета-блокер капки за очи се използват за локално лечение на повишено вътреочно налягане и глаукома.

Подробна информация

Вижте под отделни агенти, глаукома.