Белимумаб

Продукти

Белимумаб се предлага на пазара като a прах за приготвяне на концентрат за инфузионен разтвор. Той беше одобрен в ЕС през 2011 г. и в много страни през 2012 г. (Benlysta). През 2018 г. е регистриран разтвор за подкожно инжектиране (автоинжектор и предварително напълнена спринцовка).

Структура и свойства

Белимумаб е човешко моноклонално антитяло IgG1λ с молекула маса от приблизително 147 kDa.

Вещи

Белимумаб (ATC L04AA26) има селективни имуносупресивни свойства. Той се свързва с разтворимия човешки В лимфоцитен стимулаторен протеин (BLyS), като по този начин скъсява продължителността на живота на CD20 + В лимфоцитите и плазмените клетки. Повишени нива на BLyS са установени при пациенти със системни лупус еритематозус и други автоимунни заболявания. В клетките играят важна роля в прогресирането на заболяването.

Показания

Като допълнителна терапия при активна, автоантитела-положителна система лупус еритематозус.

Дозиране

Според етикета на лекарството. Крайният полуживот е приблизително 19 дни.

Противопоказания

  • Свръхчувствителност

За пълни предпазни мерки вижте етикета на лекарството.

Взаимодействия

Към днешна дата няма известни взаимодействия с друга наркотици. Няма живо ваксини трябва да се прилага през 30-те дни преди, както и по време на лечението.

Неблагоприятни ефекти

Най-често срещаните възможни неблагоприятни ефекти include гадене, диария, треска, инфекциозно заболяване, левкопения, реакции на свръхчувствителност, депресия, безсъние, болка в крайниците и инфузионни реакции.